Nov 29 2011 TV reklamos ribojimai Kinijoje

China TV

Kinijos komunistų partija uždraudė televizijos programas pertraukti reklaminiais intarpais – tai galios laidoms ir serialams, kurie įprastai trunka 45 minutes, skelbia BBC.
Partijos vadovai teigia, kad tokiu būdu jie siekia vystyti „socialinę kultūrą“, tačiau nepatikslinama, kas tiksliai turima galvoje.
„Radijas ir televizija yra liaudies ir partijos ruporas – svarbi kultūrinės minties skleidimo priemonė“, – skelbia Kinijos komunistų partija.
Ekspertai mano, kad reklamos apribojimai smarkiai atsilieps kompanijų pajamoms. Vieno televizijos kanalo vadovas teigė, kad tokiu būdu šalies valdžia gali juos sužlugdyti. Be to, kitiems metams jau suplanuoti reklaminiai biudžetai, kurie dabar staigiai turės būti persvarstyti.
Televizijos reklama Kinijoje praėjusiais metais siekė 78 milijardus dolerių.

Comments are closed.

SHARE THE ARTICLE:

Related Articles