May 31 2011 Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2011 metų I-ąjį ketvirtį

Pinigai

TRANSLIUOTOJŲ IR RETRANSLIUOTOJŲ PAJAMOS PER 2011 METŲ I-JĮ KETVIRTĮ

Remiantis įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2011 metų I-jį ketvirtį, lyginant su 2010 metų I-ju ketvirčiu, buvo tokios:

2010 m. I ketv.  / 2011 m. I ketv.
Televizijos:               26 952 098  / 31 055 807
Radijo stotys:             5 031 574  / 4 365 159
Retransliuotojai:     26 200 538  / 29 110 656
Iš viso:                     58 184 210  / 64 531 622

VISŲ RADIJO IR TELEVIZIJOS TRANSLIUOTOJŲ PAJAMOS PER 2011 METŲ I-JĮ KETVIRTĮ

Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir Latvijos jurisdikcijoje esantį “Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK), dalyvaujantį Lietuvos reklamos rinkoje, 2011 metų I-jį ketvirtį, lyginant su 2010 metų I-ju ketvirčiu, buvo tokios:

2010 m. ketv.  / 2011 m. I ketv.
Televizijos:      30 152 223  / 33 790 638
Radijo stotys:     5 766 727  / 4 890 978

Comments are closed.

SHARE THE ARTICLE:

Related Articles